วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

ค้นหา: smart-farmer

เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

21 ก.ค. 2018
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์การเรียรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลสันป่าเปา อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ เกษตรกรต้นแบบ นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง และบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอสันทรายร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว นายอำนาจ เครือจันต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาการ อำเภอสันทรายม