วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เกษตรแม่วางจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 วัน ทำได้จริง

Social Share

เกษตรแม่วางจัดอบรมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 3 วัน ทำได้จริง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม พัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร ในกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ เสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าว ว่าเป็นโครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาตนเองในด้านอาชีพส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาเพื่อคุณภาพผลผลิต และร่วมกันพัฒนาทางภาคการเกษตร อย่างมีส่วนร่วม โดยเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่มี 255 ชุมชน จำนวนเกษตรกร 51,000 ราย ซึ่ง เกษตรกรต้องสมัครใจเข้าร่วมโครงการจากการทำเวทีครั้งที่ 1 รวมถึงหลักสูตนวิชาที่จะอบรม ต้องสอดคล้องและเกิดจากความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง

 

นางกัลยกร สมโน เกษตรอำเภอแม่วาง กล่าวว่า ในเขตอำเภอที่รับผิดชอบนี้ มีทั้งหมด 42ชุมชนเกษตรกรทั้งหมด 2,100 รายโดยครั้งนี้ดำเนินการทั้งหมด 8ชุมชน จำนวนเกษตรกร 1,600 ราย และหลักสูตรที่กำหนดโดยความต้องการจากการทำเวทีที่1 เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงไก่แบบปล่อย ซื้ออาหาร มาเพื่อใช้เลี้ยงจึงร่วมกันกำหนดหลักสูตร วิชาฝึกการผสมอาหารสัตว์ไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น คือหัวอาหาร: ปลายข้าว : รำ อัตราส่วน 10:8:8

นายรชตกร ยะสาคร เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแม่วาง กล่าวว่า ในการผสมอาหารสัตว์ไว้ใช้เองจะสามารถลดต้นทุนในเรื่องของอาหารต่อตัวประมาณ 20 กว่าบาทต่อตัว ขึ้นกับชนิดไก่ และระยะเวลาในการเลี้ยง รวมถึงการเลี้ยงไก่แบบปล่อยที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือว่าการอบรมครั้งนี้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง ไปปรับใช้ในอาชีพของตนเอง ลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์