วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

Home

(คลิป) เจ้าคณะจังหวัดพะเยานำคณะสงฆ์ ศรัทธา ร่วมเวียนเทียนอาสาฬหบูชา รอบวิหารพระเจ้าตนหลวง ถวายเป็นพุทธบูชา
มท.1 บินด่วน ร่วมแถลงการตรวจยึดยาบ้า 6.1 ล้านเม็ด ยาเค 21 กิโลกรัม ชายแดนแม่ฮ่องสอน ระบุยังมียาเสพติดจำนวนมาก จ่อทะลักชายแดน
อำเภอสบเมยปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สปจ.ที่ 1 แม่ฮ่องสอน เดินหน้าปราบปรามต่อเนื่อง อ.แม่ลาน้อย ตรวจยึดไม้ประดู่ หวังยับยั้งมอดไม้ส่งนายทุนจีน จับกุมแล้ว 15 คดี
กรมทหารพรานที่ 36 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและโล่ห์ดีเด่นให้กำลังพล
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จับมือ ภาคีเครือข่าย ทำ MOU ขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกรูปแบบ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทาน เด็กนักเรียน โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 229 คน
โรงเรียนสังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ “น้อมรำลึกสมเด็จย่า”
เนรมิตหน้าเรือนจำแม่สะเรียง เปิด “พลายน้อยคาร์แคร์” ชิมกาแฟสุดชิก “หับเผยคาเฟ่” ปูทางสร้างงานสร้างอาชีพ ก่อนคืนคนดีสู่สังคม
คึกคัก แม่สะเรียงจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สภ.แม่สะเรียง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สพป.แม่ฮ่องสอน 2 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน หัว G สู่ เลข 13 หลัก
ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน อบรมนักเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา เครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต
แม่สะเรียงมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าสั่งด่วน จัดระเบียบและมาตรการท่องเที่ยว หลังพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่เหมาะสม ในอำเภอปาย