วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Social Share

 

(9 สิงหาคม 2561) นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรเมืองสีเขียว โดยนายมงคล แก้วกลางเมือง เกษตรอำเภอฮอด พร้อมบุคคลกรสำนักงานเกษตรอำเภอฮอดร่วมให้ข้อมูลในการดำเนินการดังกล่าว ณ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่พวกเราทุกคนทราบดีว่าเป็นอาชีพที่อาศัยความขยัน อดทน อยู่กับธรรมชาติ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่อาจมีรายได้ไม่พอที่จะดำรงชีพ และเลี้ยงครอบครัวได้ผิดจากครอบครัวนายประเสริฐ ทาหล้า กำนันตำบลบ่อหลวง ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ยึดอาชีพเกษตรในการหล่อเลี้ยงชีพดำรงชีวิต อย่างพอเพียงและมีความสุข

โดยเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชผักที่พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียวซึ่งที่ผ่านมาใช้ทุนสูง เข้าสู่ภาวะปัญหาของเกษตรกรตามมา ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกโดยลดการใช้สารเคมี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มาส่งเสริมการลดใช้สารเคมีระบบปลอดภัย บนพื้นที่ 30 ไร่ ปลูกพืชผักเช่น คะน้า มะเขือเทศเชอรี่แดง เหลือง คะน้าเคล สลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้แครอทฯ โดยเฉพาะคะน้าเคล ขายได้กิโลกรัมละ 400-500 บาท

อีกทั้ง ยังมีลูก 2 คน ที่มาสืบทอดพัฒนาต่อยอดการทำการเกษตรมาตรฐาน GAP ในแปลงผลิตและ GMPในการบรรจุภัณฑ์ สร้างแบรนด์ในนาม “ผักดอยok” ซึ่งปัจจุบันทั้งสองพี่น้องยังช่วยกันทดลองในแปลงขยายพันธุ์มะเขือเทศโดยการปักชำโดยใช้กิ่งแขนง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเมล็ดพันธุ์ ลดเวลาการดูแล ลดต้นทุน และยังทำการตลาดเองทั้งระบบเริ่มจากตลาดนัดเกษตรกรวันศุกร์ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มขยายในตลาดปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

รวมถึงตลาดในห้างสรรพสินค้าอาทิ แมคโคร 3สาขา และเชียงใหม่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต กลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งเป็นลูกค้าญี่ปุ่นที่กรุงเทพฯ จนกระทั่งลูกสาวนางภัตจิรา ยาวงค์ เป็น Young Smart Farmer (YSF) ของอำเภอฮอด ที่สร้างเครือข่าย YSF ระดับอำเภอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครือข่ายการการตลาด และยังเป็นจุดเรียนรู้ของคนในชุมชน เยาวชน ผู้ที่สนใจตลอดจนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรอมก๋อยถึงมีพื้นที่มากแต่ปฏิเสธพืชเชิงเดี่ยว ขอปลูกพืชแซมผสมผสานเก็บเงินแสน เงินล้านดีกว่า
เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน