วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

Social Share

เกษตรแนวใหม่ เลิกยกแปลง เลิกใช้สารเคมี เลือกปลูกโดยวัสดุปลูก ดำรงค์ชีวิตด้วย 3 ธรรมและทำ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมศูนย์การเรียรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ตำบลสันป่าเปา อ.สันทรายจ.เชียงใหม่ เกษตรกรต้นแบบ นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง และบุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอสันทรายร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว

นายอำนาจ เครือจันต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกตรชำนาการ อำเภอสันทรายมีพื้นที่ ทำการเกษตรทั้งหมด 31,000ไร่ ส่วนตำบลสันป่าเปาพื้นที่ทำการเกษตร แบ่งเป็นข้าว 1,200 ไร่ พืชผัก 60 ไร่ เกษตรกรที่มาขึ้นนทะเบียน 393 ราย มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย 1 ศูนย์ มีเกษตรกรต้นแบบคือ นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง ทำการเกษตรพื้นที่ 2 ไร่ แบ่งกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในดินผสมใส่ในถุง หรือภาชนะต่างๆ เริ่มเพาะกล้าในถาดเพาะ เพื่อกำหนดจำนวนผลผลิต และลดกรสูญเสียเมล็ดพันธุ์ และนำลงปลูก ในภาชนะที่เตรียมดินปลูกไว้ ไม่ว่าจะเป็นในถุง ในกระถาง

โดยจะไม่ปลูกชนิดเดียวกันแต่จะปลูกประมาณ 3 ชนิดต่อถุง แต่ละถุงจะอาศัยหลักเขตกรรม คือเป็นการจัดการระบบการเพาะปลูกที่สร้างเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช แต่ปรับนำความรู้มาใช้ในถุงเพาะ เช่น ปลูกผักชี ตามด้วยผักกาดขาว และผักสลัด ซึ่งสามารถกำหนดต้นทุน และรายได้จากจำนวนที่เพาะรวมถึงประหยัดเวลา แรงงาน ในการเตรียมดินยกแปลงปลูก โดยวางแผนการปลูกและการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้อง จำหน่ายตามตลาดชุมชน จนทำให้เกตรกรมีรายได้ตลอดปีทำรายได้อาทิตย์ละ 4,000-5,000บาท และยังไม่ใช้สารเคมีใดๆอีกด้วย

นางสาวลาวัล เบี้ยไธสง กล่าวเพิ่เติมว่า ตนจบการศึกษาจากหาวิทาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตร ทำการเกษตรตั้งแต่ปี 2542 จนปัจุบัน ทั้งทดลองในแปลงของตนไม่หยุดนิ่ง นอกจากที่แห่งนี้จะเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับคนในชุมชุน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาฝึกงานอย่างวันนี้ก็มีนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝึกประสบการณ์ และยังบอกต่ออีกว่าถ้าเกษตรนั้นเข้าใจ 3 ธรรมและทำ คือ 1.ทำกิน เหลือจึงขาย,  2.ต้องเข้าใจธรรมชาติ เพราะเป็นอาชีพต้องอาศัยธรมชาติเพื่อให้ได้ผลผลิตาเราต้องการ

3. ธรรมดา ในที่สุดเราจะมีชีวิตที่ธรรมดาคือบนพื้นฐานพอเพียงนำศาสตร์พระราชามามาปรับใช้ชีวิตตนและแบ่งปันสังคม สถานที่จำหน่ายเลือกที่จำหน่ายในชุมชนราคาพอๆกับสินค้าทั่วไป เพราะอยากให้คนเข้าถึงสินค้า ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ ปลอดภัยกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และเป็นกรใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์