วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน

Social Share

เกษตรกรผู้นำเป็นทั้งผู้ผลิต ตลาด และต้นแบบในการลดต้นทุน

นายสมพล แสนคำ เกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่อำเภอสันป่าตองนั้น เป็นแหล่งปลูกลำไยแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายประจวบ ทาก๊า เป็นประธาน ที่มีการบริหารจัดการแบบกลุ่มรวมถึงเป็นผู้รับซื้อในพื้นที่ปีหนึ่งก็จะซื้อขายไม่ต่ำกว่า 12,000-15,000 กก.ต่อวันในช่วงผลผลิตออกมาก เพื่อส่งขายไปยัง มาเลเซีย จีน รวมถึงร่วมหน่วยงานทางภาครัฐกระจายลำไยคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด เพื่อรวบรวมผลผลิตลำไยกระจายภายในประเทศ ในฤดูกาลผลิตนี้

รวมถึงกลุ่มผลผลิตในกลุ่มแปลงใหญ่และยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆในการลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ย และฮอร์โมน คือ”สูตรชีวภาพสูตรเย็น”และ การใช้แรงดันน้ำแทนทดแทนแรงงานคน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในสวนลำไย และการห่มดินด้วยใบลำไยที่ล่วงตามธรรมชาติแทนการเผา เพื่อคุมความชื้นเป็นการเลี้ยงจุลินทรีย์และย่อยสลายเป็นปุ๋ย ปรับโครงสร้างกายภาพ ชีวภาพในดินเพื่อให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชนับว่าเป็นลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรมากกว่าร้อยละ 20 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

นายบุญศรี พาลมูล เกษตรอำเภอสันป่าตองกล่าวว่าอำเภอสันป่าตองมีพื้นที่ปลูกลำไย ประมาณ 27,000 กว่า ได้ดำเนินการแปลงใหญ่กับทางภาครัฐ มีสมาชิกจำนวน 33 ราย และพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต บริหารจัดการตลาด ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์