วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ชาวนาดอยสะเก็ดเชียงใหม่รวมกลุ่มทำแปลงใหญ่ใช้ตลาดนำ รับ 16 ล้านบาทเข้ากลุ่ม

Social Share

ชาวนาดอยสะเก็ดเชียงใหม่รวมกลุ่มทำแปลงใหญ่ใช้ตลาดนำ รับ 16 ล้านบาทเข้ากลุ่ม

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอดอยสะเก็ด โดยนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ดพร้อมนายไพรัตน์ ธาตุอินจันทร์ ประธานแปลงนาใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน

ตามนโยบายทั้ง 15 ด้านที่กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบหลักผ่านการขับเคลื่อนงานตามระบบอำนวยการในพื้นที่ Coo&OT ที่มีเกษตรจังหวัดเป็นประธานระดับจังหวัดและ เกษตรอำเภอเป็นประธานระดับอำเภอ รวมถึงนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ทั้งหมด 71 แปลง เป็นแปลงใหญ่ข้าว 15 แปลง

นางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าว ของอำเภอมีสมาชิกทั้งสิ้น 236 รายพื้นที่ 2,068 ไร่ บนพื้นที่ 8 ตำบล โดยมีการทำงานรูปแบบกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร ข้อตกลงกลุ่มในการร่วมการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มติดต่อผู้ประกอบการเอกชนคือบริษัทข้าวสระดีสามชุก จ.สุพรรณบุรี ที่มีความต้องการข้างพันธุ์ก ข.แม่โจ้ 2 ตกลงซื้อขายล่วงหน้าโดยมีเกษตรอำเภอเป็นผู้จัดการแปลง ทางกลุ่มยัง บริหารในเรื่องปัจจัยการผลิตรวมกลุ่มซื้อ และจำหน่ายสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย

รวมถึงกำหนดระยะเวลาปลูกเพื่อคำนวณเวลาสุกแก่ของข้าวที่พอดีกับการเก็บเกี่ยวพร้อมกันเพื่อลดต้นทุนในเรื่องเครื่องจักร ที่จะเข้ามาเกี่ยวในแปลงซึ่งปีนี้รถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวผลผลิตในราคา 400 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าราคาตลาด 200 บาท

ส่วนในเรื่องการตลาด ทางกลุ่มรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกสูงกว่าราคาตลาด ตันละ500 -1,000บาท เพื่อจำหน่ายให้กับโรงสีดังกล่าว ทำให้ฤดูนาปรังที่ผ่านมาทางกลุ่มสามารถทำรายได้แก่สามาชิกไม่ต่ำกว่า 16 ล้านบาท ดังจะเห็นได้ว่า ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ นั้นสามารถตอบโจทย์การทำการเกษตร 5 ด้านในเรื่อง ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าการตลาดรวมถึงบริหารจัดการกลุ่มทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาได้ อยู่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยแท้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์