วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

เกษตรสันทราย ดึงเกษตรต้นแบบ ร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

Social Share

เกษตรสันทราย ดึงเกษตรต้นแบบ ร่วมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ต่อยอดวัตถุดิบในพื้นที่ให้มีราคาเพิ่มมากขึ้น

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พบปะเกษตรกร อำเภอสันทราย ตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ต. แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งอำเภอสันทราย เป็นหนึ่งใน25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 12 ตำบล และจำนวนชุมชน 12 ชุมชน เป้าหมายเกษตรกร 2,400 รายทำการเกษตรตลอดปีโดยได้รับการจัดสรรน้ำ จากโครงการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้เกษตรกร สามารถ ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี ข้าว ลำไย มะม่วง พืชผัก รวมถึงมีวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมภาคการเกษตรหลากหลาย

อีกทั้ง ยังเป็นถึงแหล่งที่ตั้ง มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงทั้งด้านวิชาการตลอดจนสร้างบุคลากรทางภาคการเกษตรคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงถือว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพพร้อมทั้งด้านวิชาการ และระบบชลประทานภาคการเกษตร ด้วยปัจจัยดังกล่าวชุมชนแห่งนี้ได้ผลจากการทำเวทีชุมชนวิเคราะห์ชุมชนตามโครงการดังกล่าวเกษตรกรในชุมชนต้องการวิชาหลักแล้ว ยังสนใจฝึกอาชีพไว้ลดใช้จ่ายในครัวเรือนและเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตจึงฝึกอาชีพด้านการทำสบู่ด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ อาทิ น้ำผึ้ง มะขาม นำมาหล่อในแบบพิมพ์ที่สวยงามน่าใช้ ต้นทุนจะอยู่ที่ก้อนละประมาณ 10 บาท ซึ่งถ้าเกษตรกรสนใจต่อยอดเป็นอาชีพ ในท้องตลาดก็จะมีขายในราคาประมาณ 50-70 บาท

นางนันทิยา ดวงไทย เกษตรอำเภอสันทราย กล่าวว่า นอกจากได้รับความร่วมมือวิทยากรจากหน่วยงานบูรณาการทั้งในพื้นที่และระดับจังหวัดยังมีการนำวิทยากร Young Smart Farmer (YSF) ในพื้นที่ อย่างนางสาวยมลภร ดาววี ซึ่งได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดการตลาดสินค้าเกษตร จากการประกอบอาชีพของตนซึ่งทำการเกษตรบนพื้นที่ 4 ไร่ปลูกไม้ผลอย่างละนิดละหน่อยแต่เน้นพันธุ์ต่างประเทศ เช่น โกโก้ หม่อนดำออสตุรกี มะเดื่อฝรั่ง เลม่อน เน้นจำหน่ายกิ่งพันธุ์ โดยสถานที่จำหน่ายคือโฮมโปรสันทราย มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางอาชีพวิสัยทัศน์ทางการตลาดให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์