วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

(มีคลิป) เชียงใหม่ นำร่องอำเภอสันทราย Click Off แอพพลิเคชั่น ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกรสู่พื้นที่

12 ก.ค. 2018
1969
Social Share

เชียงใหม่ นำร่องอำเภอสันทราย Click Off แอพพลิเคชั่น ใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกรสู่พื้นที่

ช่วงเช้าวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายสมพล แสนคำเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใช้ แอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK ซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวตนผ่านมือถือ ณ ม.5 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการใช้โปรแกรมผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรจำนวนกว่า1,800,000ไร่ เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 140,000 กว่าครัวเรือนโดยเริ่มที่อำเภอสันทรายซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมายกว่า7,700กว่าครัวเรือน พื้นที่ 35,043ไร่ โดยถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อขยายผลสู่เกษตรกร โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไร้พรมแดนยุค 4.0 เพื่ออำนวยความสะดวกต่อเกษตรกร และเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานบูรณาการโดยสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไปในอนาคต

จากที่ผ่านมานั้น กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักความสำคัญของฐานข้อมูลของเกษตรกรในระดับครัวเรือน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้มาแจ้งขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เมื่อได้เริ่มทำการเกษตรใหม่และต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวคล้ายสมุดทะเบียนบ้าน ทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทำการเพาะปลูกใหม่ไปแล้ว 15 วัน

จนกระทั่งปัจจุบัน ปี2561 ได้เพิ่มแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK เป็นสมุดทะเบียนเกษตกรในระบบดิจิทัล 4.0 ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วยตนเองผ่าน smart phone ระบบ Android มีเป้าหมายเกษตรกร 7 ล้านกว่าครัวเรือน ในเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเน้นขึ้นได้ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งแปลงผลิตของตน สามารถแสดงรูปแปลงตามฉโนดที่เกษตรกรทำการผลิตอยู่ด้วยพิกัดแปลงหรือตำแหน่ง GPS

จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะเชื่อมฐานข้อมูลไปที่ส่วนกลางของระบบกรมส่งเสริมการเกษตรจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและตำบลจะตรวจสอบตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนต่อไป โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรสามารถตรวจสอบความถูกต้องอย่างรวดเร็ว และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามที่ให้ข้อมูลไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ยังใช้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรจากภาครัฐ ลักษณะที่ตั้งแปลงโดยแสดงในรูปแบบแผนที่ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของพืชกับดินที่ปลูกตามหลักโซนนิ่งเพื่อประกอบการวางแผนผลิตของตนเอง และการตรวจสอบสิทธิเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในกรณี ประสบภัยพิบัติ รวมถึงมาตรการอื่นๆจากทางภาครัฐ

ทางนายทองสุข ศรีทองใบ นางพรพรรณ เบอรพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 , 5 ตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่กล่าวว่า เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถลดขั้นตอนในการทำงานให้คนในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนหรือตัวเกษตรกรเองนั้นร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและภาคการเกษตรได้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเกษตรกรปรับปรุงมะเบียนเกษตรกรผ่านแอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK ที่สามารถดาวโหลดผ่านมือถือ ปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตร หรือข้อมูลต่างๆโดยใช้เลขทะเบียนเกษตรกร 12 หลักหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เคยแจ้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ หรือสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านและสามรถดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวพร้อมวิธีใช้งานตาม QR Code นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย