วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

Young Smart Farmer เชียงใหม่ ใช้ความรู้สถาปัตย์ ในสวนเกษตรปลูกหม่อนสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

Social Share

Young Smart Farmer เชียงใหม่ ใช้ความรู้สถาปัตย์ ในสวนเกษตรปลูกหม่อนทำซุ้ม ขาย ต้น ผล ใบ สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรที่เปลี่ยนไปด้วยโครงสร้างอายุประชากรที่กำลังปรับตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ตามนโยบายตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ อาทิ การขยายอายุราชการแก่ข้าราชการ แต่ในภาคการเกษตรนั้น ต้องยอมรับว่าด้วยลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางภาคการเกษตรนั้น เป็นงานที่ควบคุมธรรมชาติให้ได้ผลผลิตที่ต้องการจึงทำให้เยาวชน หรือเกษตรรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดอาชีพด้านนี้น้อยลงหรือขาดช่วงลง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรดังนายกิตติพงศ์ ปาลี หรือน้องกิตติ ปัจจุบันอายุ 29 ปีจบคณะสถาปัตยกรรม เทคนิคเชียงใหม่ ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเขียนแบบ อยู่ได้ประมาณปีครึ่งได้รับเงินดือน 12,000 บาท แต่เนื่องจากคุณพ่อป่วยจึงต้องกลับมาดูแลพ่อจึงหันมาทำอาชีพเกษตร ปลูกหม่อน/มัลเบอรรี่เป็นหลักแซมด้วยตระไคร้ ในนาม “สวนหม่อนศิริ”บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ครึ่ง บริหารจัดการแปลงโน้มกิ่งให้ออกผลตลอดปี โดยไม่ใช้สารเคมี

นอกจากขายผลสด และยังเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น น้ำหม่อน แยม ชาใบหม่อน ลูกหม่อนแช่แข็ง โยเกริตหม่อน ทำรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000 บาท ปีหนึ่งเกือบ 500,000 บาท รวมถึงปัจจุบันด้วยความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นการตลาดที่กว้างขึ้น จึงประสานรับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายทั้งตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ กลุ่ม Young Smart Farmer ใน จ.เชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวเพิ่มเติมว่า น้องกิตติ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีการความคิดสร้างสรรค์ นำเอาวิชาเรียนสถาปัตย์ที่มาใช้ในอาชีพเกษตรปลูกหม่อน เน้นภูมิทัศน์ จนเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร ให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และร่วมกันพัฒนาการเกษตรสู่ยุค 4.0 ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์