วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

Young Smart Farmer เชียงใหม่ ใช้ความรู้สถาปัตย์ ในสวนเกษตรปลูกหม่อนสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

Young Smart Farmer เชียงใหม่ ใช้ความรู้สถาปัตย์ ในสวนเกษตรปลูกหม่อนทำซุ้ม ขาย ต้น ผล ใบ สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน Young Smart Farmer อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันภาคการเกษตรที่เปลี่ยนไปด้วยโครงสร้างอายุประชากรที่กำลังปรับตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ตามนโยบายตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ อาทิ การขยายอายุราชการแก่ข้าราชการ แต่ในภาคการเกษตรนั้น ต้องยอมรับว่าด้วยลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางภาคการเกษตรนั้น เป็นงานที่ควบคุมธรรมชาติให้ได้ผลผลิตที่ต้องการจึงทำให้เยาวชน หรือเกษตรรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดอาชีพด้านนี้น้อยลงหรือขาดช่วงลง

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรดังนายกิตติพงศ์ ปาลี หรือน้องกิตติ ปัจจุบันอายุ 29 ปีจบคณะสถาปัตยกรรม เทคนิคเชียงใหม่ ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเขียนแบบ อยู่ได้ประมาณปีครึ่งได้รับเงินดือน 12,000 บาท แต่เนื่องจากคุณพ่อป่วยจึงต้องกลับมาดูแลพ่อจึงหันมาทำอาชีพเกษตร ปลูกหม่อน/มัลเบอรรี่เป็นหลักแซมด้วยตระไคร้ ในนาม “สวนหม่อนศิริ”บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ครึ่ง บริหารจัดการแปลงโน้มกิ่งให้ออกผลตลอดปี โดยไม่ใช้สารเคมี

นอกจากขายผลสด และยังเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น น้ำหม่อน แยม ชาใบหม่อน ลูกหม่อนแช่แข็ง โยเกริตหม่อน ทำรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000 บาท ปีหนึ่งเกือบ 500,000 บาท รวมถึงปัจจุบันด้วยความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นการตลาดที่กว้างขึ้น จึงประสานรับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายทั้งตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ กลุ่ม Young Smart Farmer ใน จ.เชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวเพิ่มเติมว่า น้องกิตติ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีการความคิดสร้างสรรค์ นำเอาวิชาเรียนสถาปัตย์ที่มาใช้ในอาชีพเกษตรปลูกหม่อน เน้นภูมิทัศน์ จนเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร ให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และร่วมกันพัฒนาการเกษตรสู่ยุค 4.0 ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์