วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ชวนเยาวชนอีสานเรียนรู้สู่อนาคต

Social Share

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ชวนเยาวชนอีสานเรียนรู้สู่อนาคต ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น (16 กรกฎาคม 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่ ชวนเยาวชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) หน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 จึงจำเป็นต้องพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตกรยุคใหม่ ที่พร้อมทั้งความรู้ การบริหารจัดการและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ในการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.ขอนแก่นครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช.ได้จัดแสดงนิทรรศการ เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) ซึ่งเด็กๆ เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โดรนเพื่อการเกษตรที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เพาะปลูก ถ่ายภาพทางอากาศมีเซนเซอร์วัดความชื้นของอากาศ ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ ช่วยรดน้ำและพ่นปุ๋ยบำรุงพืช มีระบบล็อกความสูง ระบบกันหลงทาง ผ่านการควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ

อีกทั้งความรู้ในการจัดการเกษตรแนวใหม่ เช่น Farmbot ต้นแบบฟาร์มที่มีระบบปลูกพืชอัตโนมัติทั้งปลูกและอควาโปนิกส์ (Aquaponics) การปลูกพืชควบคู่กับการเลี้ยงปลาโดยใช้หลักการพึ่งพากันระหว่างปลากับพืช การปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Farming ) ในพื้นที่จำกัด และเกษตรกรรมแม่นยำ (Precision Farming) การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการได้อย่างแม่นยำ

ด้านหน่วยงานร่วมจัดของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ศวภ.2) โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรกรรมยุคใหม่มาจัดแสดงพร้อมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้เสนใจมากมาย เช่น โดรนหว่านข้าวอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องไล่นกด้วยเทคนิคการจับภาพและสั่งการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบจุดระเบิดในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส เครื่องผสมสูตรปุ๋ยสั่งตัดอัตโนมัติ ระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืช เป็นต้น

สำหรับเกษตรยุค 4.0 ถือเป็นยุคนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืน เป็นการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ โดยเกษตรกรต้องศึกษาหาความรู้แบบสหวิทยาการ บริหารจัดการและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย แรงงานและระยะเวลาแต่ได้ผลผลิตที่มากขึ้น และสามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์