วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ค้นหา: อำเภอแม่สะเรียง

เริ่มแล้ว ที่แม่สะเรียง เผาข้าวหลาม ตานข้าวใหม่ ประเพณีที่ชาวบ้านใช้ในการทำบุญ ยึดถือกันมาเป็นเวลายาวนาน

29 ธ.ค. 2020
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เช้านี้ตามหัววัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าวัดทำบุญตานข้าวใหม่ หรือ การถวายข้าวใหม่ ประเพณีเดือน 4 ที่สืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งนี้ ประเพณี ตานข้าวใหม่ หรือ การถวายข้าวใหม่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้บนยุ้งฉางที่บ้านมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ทานขันข้าว นอกจากนี้ยังเป

“ประพัฒน์” ลงพื้นที่แม่สะเรียง เตรียมหาแนวทางขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจทำเงิน กัญชาเพื่อการแพทย์ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำเงินสร้างรายได้

29 พ.ย. 2020
28 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์วิจัยพัฒนากัญชาทางการแพทย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นาย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ ประกอบไปด้วย ประธานสภาเกษตรกรภาคเหนือตอนบน และสมาชิกสภาฯ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูปบุก ณ บริษัทไทยค
    • 1
    • 2