วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้

Spread the love

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่บริเวณ ฝายลำน้ำแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายแดง พูลน้อย ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ 8 ในฐานะ ประธานฝ่ายลำน้ำแม่สะเรียง ได้นำ ชาวบ้านสมาชิกเหมืองฝาย จำนวนกว่า 300 คน จาก 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านป่ากล้วย บ้านนาคาว บ้านทุ่งพร้าว บ้านดงสงัด บ้านไร่ บ้านหนองผักหนาม บ้านโป่ง บ้านในเวียง บ้านจอมแจ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านที่ใช้ประโยชน์จากลำเมืองและ ประชาชนที่ใช้ประโยชน์สองฝั่งลำน้ำแม่สะเรียง ร่วมกันจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ ฝายน้ำล้น จำนวน 3 ฝาย

โดยทำบริเวณเหนือฝายลำน้ำแม่สะเรียง จำนวน 3 จุด ห่างกันจุดละประมาณ 300 เมตร มีความยาวของหน้าฝายประมาณ 20 เมตร และ ความหนาของฝายประมาณ 2 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจากชลประทานแม่สะเรียง จำนวน 4,000 ใบ และ ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทุนทรัพย์และน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมทำฝาย อำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมสนับสนุนกำลังพล เจ้าหน้าที่ อส.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 แม่สะเรียง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สะเรียง ชุดมวลชนสัมพันธ์แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง เป็นต้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์ความแห้งแล้งมีแนวโน้มส่อเค้าทวีความรุนแรง ประกอบกับ ลำน้ำแม่สะเรียง ท้ายฝายมีสภาพแห้งแล้งน้ำตื้นเขิน เป็นดอนทราย ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ เกษตรกรที่ราบลุ่ม จึงต้องจัดทำฝายเพื่อกักน้ำ ชะลอน้ำเข้าฝาย เพื่อให้เพียงพอในการเกษตรในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งยังคงมีราษฏรที่ต้องการใช้น้ำจากการปลูกพืชผักทางการเกษตร อาทิ กระเทียม ถั่งเหลือง กว่า 3 พันไร่ จึงเป็นที่มาของการร่วมตัวของราษฏรผู้ใช้น้ำ เกษตรกรสองฝากฝั่งลำน้ำแม่สะเรียงในการร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในในหน้าแล้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รอง ผบ.กองกำลังนเรศวร ให้กำลังใจชาวบ้านท่าตาฝั่งจากเหตุสู้รบในเมียนมา
ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่รับฟังและแก้ปัญหาให้พี่น้องแม่สามแลบ
วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “บทรตนสูตร” ปัดเป่าโรคร้ายโควิด19
สบอ.16 แม่สะเรียง ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกันไฟป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน นำใบไม้อัดก้อนส่งขาย
ทหารค่ายโสณบัณฑิต ร.7 พัน 5 บริจาคเลือด กว่า 24,500 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล
ร้านซูโม่ชา แม่สะเรียง ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยพี่น้องที่ตกงาน