วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้

วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่บริเวณ ฝายลำน้ำแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายแดง พูลน้อย ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านป่ากล้วย หมู่ 8 ในฐานะ ประธานฝ่ายลำน้ำแม่สะเรียง ได้นำ ชาวบ้านสมาชิกเหมืองฝาย จำนวนกว่า 300 คน จาก 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านป่ากล้วย บ้านนาคาว บ้านทุ่งพร้าว บ้านดงสงัด บ้านไร่ บ้านหนองผักหนาม บ้านโป่ง บ้านในเวียง บ้านจอมแจ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านที่ใช้ประโยชน์จากลำเมืองและ ประชาชนที่ใช้ประโยชน์สองฝั่งลำน้ำแม่สะเรียง ร่วมกันจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ ฝายน้ำล้น จำนวน 3 ฝาย

โดยทำบริเวณเหนือฝายลำน้ำแม่สะเรียง จำนวน 3 จุด ห่างกันจุดละประมาณ 300 เมตร มีความยาวของหน้าฝายประมาณ 20 เมตร และ ความหนาของฝายประมาณ 2 เมตร โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจากชลประทานแม่สะเรียง จำนวน 4,000 ใบ และ ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนทุนทรัพย์และน้ำดื่ม ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมทำฝาย อำเภอแม่สะเรียงได้ร่วมสนับสนุนกำลังพล เจ้าหน้าที่ อส.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 แม่สะเรียง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรแม่สะเรียง ชุดมวลชนสัมพันธ์แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง เป็นต้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สถานการณ์ความแห้งแล้งมีแนวโน้มส่อเค้าทวีความรุนแรง ประกอบกับ ลำน้ำแม่สะเรียง ท้ายฝายมีสภาพแห้งแล้งน้ำตื้นเขิน เป็นดอนทราย ส่งผลกระทบกับผู้ใช้น้ำ เกษตรกรที่ราบลุ่ม จึงต้องจัดทำฝายเพื่อกักน้ำ ชะลอน้ำเข้าฝาย เพื่อให้เพียงพอในการเกษตรในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งยังคงมีราษฏรที่ต้องการใช้น้ำจากการปลูกพืชผักทางการเกษตร อาทิ กระเทียม ถั่งเหลือง กว่า 3 พันไร่ จึงเป็นที่มาของการร่วมตัวของราษฏรผู้ใช้น้ำ เกษตรกรสองฝากฝั่งลำน้ำแม่สะเรียงในการร่วมด้วยช่วยกันสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในในหน้าแล้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) แม่ฮ่องสอน ตำรวจ ปทส. บุกจับเจ๊ณี ลักลอบค้าสัตว์ป่าพร้อมของกลางซากเก้ง 2 ตัว
ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโซล่าเซลล์แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอแม่สะเรียง 6 แห่ง แต่ใช้การได้ 1 แห่ง
ชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน อบรมเยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข “SMART HERO”
แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน