วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

เปิดแล้ว!! ชาวบ้านแม่ฮ่องสอนดีใจ ผู้ว่าฯ เปิดจุดผ่อนปรนแม่สามแลบให้ค้าขายได้

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนแม่สามแลบ หลังสถานการณ์สู้รบคลี่คลาย แต่ยังคงคุมเข้มทั้งมาตรการป้องกันโควิด-19 มาตรการด้านความมั่นคง และการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์

วันที่ 4 กรกฏาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่งที่ 1389 / 2564 เรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคำสั่งที่ 0819 / 2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่องการระงับการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการเดินเรือในลำน้ำสาละวิน ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบของกองกำลังกะเหรี่ยง KNU กับทหารเมียนมา ใกล้กับฐานทหารเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ตรงข้ามบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรมการศูนย์สั่งการชายแดนครั้งที่ 9/ 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรน ให้เปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด – ระงับ หรือการปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคำสั่งเปิดการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย โดยให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออก – นำเข้าสินค้า ปฏิบัติดังนี้

  1. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. การนำเข้าหรือนำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ ซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้า หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ ซากโค หรือซากกระบือ จากสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 อย่างเคร่งครัด

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชาวบ้านสบเมย ฮือฮา “ไม้งิ้วล้มแล้วลุก” เชื่อปาฎิหารย์ ปลุกคนสู้ชีวิตยุคโควิด เหมือนตายแล้วเกิดใหม่
สุดทึ่ง “Army Delivery” ทหารพราน 36 ซิ่ง จยย.ลุยป่าเขา นำพืชผลเกษตรส่งถึงมือชาวบ้านที่ยากจน
ททท.แม่ฮ่องสอน จัดส่วนลด 7 อำเภอ ชวนลักเลาะป่าเขา “เที่ยวป่าหน้าฝน” ชม “สายหมอก…หยอกฝน”
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก