วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง

Spread the love

ชายแดนไทย-เมียนมา ริมน้ำสาละวิน สงบต่อเนื่อง 5 วัน เจ้าหน้าที่ทหารราบที่ 7 และ ทหารพราน 36 เข้าดูแลรักษาพยาบาลและมอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา ทั้ง 4 แห่ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 1มิ.ย. 64 เวลา 12.00 น ว่าสถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 17.00 น. เป็นต้นมา ไม่มีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง KNU ด้านตรงข้าม อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และยังคงไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งประเทศเมียนมา เป็นระยะเวลา 32 วัน

สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภ.สม.) ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศเมียนมา จำนวน 363 คน ยังคงเหลืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 4 แห่ง จำนวน 255 คน ดังนี้ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยมะระ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 7คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยจอกลอ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 80 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเกร๊ะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 135 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จำนวน 33 คน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภ.สม.) ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือขั้นต้นตามหลักมนุษยธรรม

ทางด้าน ราษฎรไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ.ท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ยังอยู่ในพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน 2 แห่ง จำนวน 189 คน อยู่ในพื้นที่ตำบลรวบรวมพลเรือน ห้วยกองกูด ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 168 คน พื้นที่ตำบลรวบรมพลเรือน ห้วยกองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียงจำนวน 21คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ
ฉก.ร.7 นำร่องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ส่งเสริมกำลังพลเก็บใบไม้แห้งขาย 2 หมื่นกว่ากิโล