วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ล้างตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

Spread the love

ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ล้าง ตลาดเช้า กาดศุกร์สุขใจ และ กาดจันทร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้พ่อค้าแม่ค้า -ประชาชน ซื้อขายจับจ่ายได้สบายใจ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไร้ผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 11 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง รณรงค์ล้างตลาดสด-ตลาดนัด.เพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด-19. ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประกอบไปด้วย ตลาดเช้า กาดศุกร์สุขใจ และ กาดจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่สะเรียงเป็นแหล่งพื้นที่ชุมชนที่จับจ่ายซื้อหาของกินของใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อร้าย covid-19 เป็นการสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้กับพ่อค้า แม่ค้า และ พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้าไปซื้อไปขาย เนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19 เป็นที่หวาดผวาของประชาชนจำนวนมากในสังคม การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จึงเป็นการป้องกันและลดอัตราเสี่ยงในชีวิตประชาชน พร้อมกันนี้ ในทุกตลาดนัด จะจัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้าออก พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของและแม่ค้าพ่อค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 %

ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ยังคงเปิดกาดนัดในชุมชน 6 แห่ง ประกอบไปด้วย กาดจันทร์ กาดติ๊ด กาดพฤหัส กาดอังคาร กาดพุธ และ กาดศุกร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ จำหน่ายพืชผักพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น ซึ่งยังคงเป็นโอกาสที่ทำให้พี่น้องประชาขนในพื้นที่ได้มีโอกาสสร้างรายได้สู้วิกฤตเศรษฐกิจ โดย มีมาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด จัดชุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้าออกกาดนัด เพื่อเช็ควัดไข้ และ เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชน พ่อค้าแม่ค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยแบบ 100 %

ในส่วนของ อำเภอแม่สะเรียง นอกจากการตั้งจุดตรวจในพื้นที่สายหลัก บริเวณด่านจุดตรวจหน้าถ้ำแล้ว พื้นที่สายรองในชุมชน ได้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จุดตรวจหน้าองค์การบริการส่วนตำบลแม่คง จุดตรวจป้อมห้วยทราย จุดตรวจเมืองยวมใต้ จุดตรวจป้อมบ้านกาศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ให้เฝ้าระวังในหมู่บ้าน ชุมชน กรณีมีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้แนะนำการปฏิบัติตัว และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับทราบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) ตะลึง!! เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม 281 ราย คาดจะมีเพิ่มถึง 1,000 คน ชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน
กองพลทหาราบที่ 7 เร่งสนับสนุนเตียงรักษาผู้ติดโควิด เชียงใหม่พุ่ง 381 คนแล้ว ตั้งเป้าเตรียมเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง
มาเชียงใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ตาม (ศ.ข.ฉ.ก) 32/2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยติดโควิด-19 แล้ว 280 เตียง หลังจากมียอดผู้ป่วยพุ่ง 47 รายใน 4 วัน
(คลิป) ติดโควิด-19 เชียงใหม่ พุ่งพรวดเพิ่ม 36 ราย รวมแล้ว 47 ราย เอี่ยว 7 แหล่งสถานบันเทิงดัง มีแนวโน้มป่วยเพิ่ม
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในภาค 5 หวาดผวา ลูกน้อง 4 คน ติดโควิดจากไปชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง ต้องกักตัวหลายนาย