วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

“บุญรักษา” เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดตรวจมอบสิ่งของสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

Spread the love

วันที่ 15 เมษายน 2564 พระเดชพระคุณพระครูอนุกูล บุญกิจ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียงพร้อมด้วย พระครูอนุโชติ สุวรรณวิศาล รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียงและคณะสงฆ์ ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบริโภคเพื่อให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 4 จุดตรวจและบริการประชาชน ประกอบไปด้วย

  1. ค่ายทหารพราน อ.แม่สะเรียง
  2. จุดตรวจ ต.บ้านกาศ
  3. จุดตรวจหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง
  4. จุดตรวจแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง

โอกาสนี้ เจ้าคณะอำเภอ ได้มอบเครื่องดื่ม กาแฟสำเร็จรูป ขนม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความเสียสละ และปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงทศกาลสงกรานต์นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ