วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ “ตลาดสดเทศบาลและตลาดนัดวันอาทิตย์ปลอดบุหรี่”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ประกาศพื้นที่ตลาดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด และมอบป้ายตลาดปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 โดยนางอ่อนศรี ศรีอัมพร เครือข่ายสื่อผู้นำรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน/ เครือข่ายสื่อนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน /ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน /สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน /และสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ด้วยความตั้งใจร่วมกันพัฒนาดำเนินการขยายผลเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคบุหรี่ คุ้มครองสุขภาพประชากรทุกกลุ่มอายุให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายคณะทำงาน และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่สนับสนุนการดำเนินการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า “สถานการณ์การสูบบุหรี่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.3 หมายความว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกิดจากบุหรี่ในอัตราที่สูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมและป้องกันการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะการลดผู้บริโภคบุหรี่หน้าใหม่ การบำบัดฟื้นฟูผู้เลิกบุหรี่ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และมีการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕60 เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่และสิ่งเสพติด และส่วนราชการจะต้องเป็นแบบอย่างในการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด

ที่น่าเป็นห่วง ปัจจุบันกำลังมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องรวมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในตลาด ที่สาธารณะต่างๆ ต้องไม่มีการสูบบุหรี่เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอเซ็นต์ เพื่อปกป้องสุขภาพทุกคน ลดปัจจัยเสี่ยง เพราะการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยทำให้รับเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาการจะทรุดอย่างรวดเร็ว…” ภายหลังพิธีลงนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ
ฉก.ร.7 นำร่องเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ส่งเสริมกำลังพลเก็บใบไม้แห้งขาย 2 หมื่นกว่ากิโล