วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

แม่สะเรียง จัดงานประเพณีปอยส่างลอง ยุคโควิด-19 “New Normal”

Spread the love

แม่สะเรียง เส้นทางสู่การศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา ยุคโควิด-19 “New Normal” ประเพณีปอยส่างลอง กับสิ่งใหม่ๆ เรียบง่ายแต่ได้อนิสงค์แห่งบุญสูงสุด

วันที่ 23 เมษายน 2564 ที่วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2564 ซึ่งทางวัดศรีบุญเรืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกริษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรจีวรให้กับผู้เข้าร่วมบรรพชา-อุปสมบถรวม 20 ผืน โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ทางมาเป็นประธานในการบรรพชา-อุปสมบถ ในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ปลูกฝังพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ขัดเกลาจิตใจและเข้ารับการศึกษาหลักธรรมปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องและใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นอนิสงค์ผลบุญที่ให้กับพ่อแม่ผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ได้ร่วมบวชงานบุญในครั้งนี้

โดย นายอภิวัฒน์ ไตรสรลักษณ์ ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุปอยส่างลองวัดศรีบุญเรือง ได้เปิดเผยถึง การจัดงานประเพณีปอยส่างลอง หรือ การบรรพชาสามเณร ที่เรียบง่ายโดยปฎิบัติตามที่ทางการขอความร่วมมือในการจัดงานต่างๆให้อยู่ในความเหมาะสม ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทางวัดศรีบุญเรือง ได้ร่วมกับ คณะศรัทธา ได้จัดงานตามโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกริษฐาธิราขเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ 2 เมษายน 2564

พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ได้กล่าวเพิ่มเติม ว่า เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำให้วัดต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมงานประเพณีปอยส่างลอง หันมาจัดงานบวชแบบเล็กๆเชิญเพียงแค่ญาติสนิทใกล้ชิดมาร่วมพิธีทำพิธีปลงผมและเรียกขวัญส่างลองแบบเรียบง่ายโดยทุกคนที่เดินทางมาร่วมงาน ทั้งส่างลอง – จางลอง ญาติ พระภิกษุที่ทำพิธี ต้องใส่หน้ากากอนามัยเข้าร่วมงาน ไม่มีการแห่เครื่องไทยทานรอบเมือง มีแค่ การปลงผม รักษาศีล เรียกขวัญ และ บรรพชา เสร็จสรรพในวันเดียว นี่คืองานประเพณีปอยส่างลอง หรือ การบรรพชา – บวชพระ แบบ “นิว นอร์มอล” (New Normal)ในยุคโควิด-19ของชาวอำเภอแม่สะเรียง

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ที่มีความเชื่อว่าการนำลูกหลานร่วมบวชปอยส่างลองจะได้รับอนิสงค์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่ลาน้อย อ่วมพายุฤดูร้อนถล่ม เสียหาย 2 หมู่บ้าน 46 หลัง
สสจ.แม่ฮ่องสอน ปิดพื้นที่ เร่งตรวจโควิดให้ชาวบ้านแม่สามแลบ และเจ้าหน้าที่ชายแดนเมียนมา 145 ราย
ร้านค้ารกร้าง ชาวบ้านแม่สามแลบ รอความหวังเปิดจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าขาย เจอทั้งภัยสงครามและโควิด
สถานการณ์รบเริ่มสงบ ราษฏรบ้านแม่สามแลบเดินทางกลับบ้าน ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจ
โปรดช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกว่าหมื่นชีวิต ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน ถูกผลกระทบจากสู้รบในเมียนมา
ส่งหนังสือเตือนเมียนมา ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ไม่ให้รุกล้ำอธิปไตย