วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

เริ่มแล้ว ที่แม่สะเรียง เผาข้าวหลาม ตานข้าวใหม่ ประเพณีที่ชาวบ้านใช้ในการทำบุญ ยึดถือกันมาเป็นเวลายาวนาน

Spread the love

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เช้านี้ตามหัววัดต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ได้เข้าวัดทำบุญตานข้าวใหม่ หรือ การถวายข้าวใหม่ ประเพณีเดือน 4 ที่สืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน ทั้งนี้ ประเพณี ตานข้าวใหม่ หรือ การถวายข้าวใหม่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้บนยุ้งฉางที่บ้านมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ทานขันข้าว นอกจากนี้ยังเป็นกุศโลบายของคนโบราณล้านนา ที่สอดแทรกคำสอนลูกหลานให้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ โดยอาศัยฤดูหลังการเกี่ยวข้าวเป็นช่วงทำบุญดังกล่าว นอกจากการไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ และนำข้าวเปลือก ข้าวสาร ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปถวายพระสงฆ์แล้ว ส่วนหนึ่งก็นำไปตานให้ญาติผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที การทานข้าวใหม่ในแต่ละบ้าน หรือแต่ละท้องถิ่นจะมีวิธีการนำข้าวมาถวายแตกต่างกันออกไป เช่น ถวายเป็นข้าวนึ่งสุกบ้าง เป็นข้าวจี่บ้าง หรือข้าวหลาม เป็นต้น แล้วนำมาใส่บาตรหรือถวายพระสงฆ์ที่วัด

ทำให้ราษฏรส่วนหนึ่งที่มีอาชีพเผาข้าวหลามขาย จะเผาข้าวหลามมากเป็นพิเศษในช่วงของประเพณีตานข้าวใหม่ เพื่อ จำหน่ายแก่ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนที่ไม่มีเวลามาเผาข้าวหลามที่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร เพื่อนำไปทำบุญถวายข้าวใหม่ตามหัววัดต่างๆ ตามประเพณีเดือน 4 ซึ่งจะทำกันเป็นประจำในทุกๆปี เมื่อถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 อากาศที่เริ่มจะหนาวเย็น ชาวอำเภอแม่สะเรียงแต่ละบ้านแต่ละหลังคาเรือนที่พร้อมก็จะทำการเผาข้าวหลามขึ้นวัดทำบุญ เช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้า ที่มีอาชีพเผาข้าวหลามขาย และในช่วงนี้ ยอดขายข้าวหลามก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมมากกว่าปกติ สองวันมานี้พี่ลำยอง เผาข้าวหลามไปแล้วนับ 1000 กระบอก ส่วนหนึ่งก็เอาไปทำบุญตามประเพณี อีกส่วนก็เป็นออเดอร์จากลูกค้าสั่งเพื่อนำไปถวายวัดในเช้าวันนี้ ซึ่งราคาข้าวหลามมีหลายขนาดตั้งแต่กระบอกละ 15 -20 -30 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า
ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน แม่ฮ่องสอน กำชับสกัดโควิดและไฟป่า