วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

วัดศรีบุญเรือง แม่สะเรียง ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “บทรตนสูตร” ปัดเป่าโรคร้ายโควิด19

Spread the love

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พร้อมคณะสงฆ์ จัดพิธีอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วม การจัดพิธีในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง และความเป็นสิริมงคลต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ ทางวัดศรีบุญเรือง ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดผู้เข้าร่วมพิธี การจัดเก้าอี้แบบรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และการจัดตรวจวัดอุณหภูมิ และหลังจากวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 จะสวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน

สำหรับพิธีดังกล่าว ปรากฎมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล การระบาดของโรค องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตรเพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวล ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ