วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” สบอ.16 จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

Spread the love

“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” สบอ.16 จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายยิ่งยศ ทิโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้นำนักเรียน เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” พร้อมกันนี้ได้ปล่อยสัตว์ป่า นกเขา คืนสู่ถิ่นจำนวนหนึ่ง ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประกวดคำขวัญและการประกวดภาพวาดระบายสีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย เป็นต้น

โดยจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรภาคเอกชนและชุมชน ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ สนใจ และ เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน

สำหรับการคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2443 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติช้างป่า รศ. 119 (พ.ศ. 2443) เพื่อควบคุมการล่าช้างป่า ต่อมาในปี พ.ศ.2503 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรง พระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนาม ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จึงถือได้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า
ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน แม่ฮ่องสอน กำชับสกัดโควิดและไฟป่า