วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” สบอ.16 จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

Spread the love

“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ” สบอ.16 จัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายยิ่งยศ ทิโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้นำนักเรียน เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด” 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย” พร้อมกันนี้ได้ปล่อยสัตว์ป่า นกเขา คืนสู่ถิ่นจำนวนหนึ่ง ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประกวดคำขวัญและการประกวดภาพวาดระบายสีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย เป็นต้น

โดยจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ องค์กรภาคเอกชนและชุมชน ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้รับรู้ สนใจ และ เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน

สำหรับการคุ้มครองสัตว์ป่าในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2443 โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติช้างป่า รศ. 119 (พ.ศ. 2443) เพื่อควบคุมการล่าช้างป่า ต่อมาในปี พ.ศ.2503 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรง พระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนาม ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 จึงถือได้ว่าการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น“วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน
ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทต.แม่สะเรียง สร้างความมั่นใจ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ล้างตลาด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
รีวิว เปิดรูทเส้นทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ทริป 3 วัน 2 คืน