(คลิป) เชียงใหม่ KICK OFF สร้างการรับรู้ก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ทำสื่อ 9 ภาษาประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกกลุ่ม เน้นให้วางตัวเป็นกลาง

31 ส.ค. 2020
31 ส.ค. 63 : ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าประชุมกิจกรรมกิจกรรม KICK OFF การสร้างความ

(คลิป) แรงงานต่างด้าวถูกหลอกจ่ายเงิน 3 พัน ข้ามน้ำสายข้ามแดนมาฝั่งไทย ถูกทหารเชียงรายคุมเข้มป้องกันโควิด จับกุมได้ขณะเดินทางกลางดึก

30 ส.ค. 2020
30 ส.ค. 63 : พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 มอบหมายให้ ร.อ.กิตติเดช กันคล้อย ผบ.ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 จัดกำลังพลลาดตระเวณบริเวณท่าข้ามตามธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศเมียนมาในขณะนี้ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวณบริเวณช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ำสาย จนกระทั่งมาถึงบริเวณ ท่าข้ามป่าสัก บ.สันทรายใหม่ หมู่ 11 ต.แม่