วันพุธ, 30 กันยายน 2563

ทต.ท่ากว้าง สารภี นำประชาชนออกกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกและป้องกันโรคที่มากับยุงช่วงฤดูฝน

28 ส.ค. 2563 : นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่ากว้าง สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พร้อมด้วยกลุ่มองค์กรในตำบล ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายหลักในตำบลท่ากว้าง เพื่อกำจัดขยะและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่

ภายในกิจกรรมได้มีการจัดแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 สาย สายที่ 1 เริ่มตั้งแต่สี่แยกวัดหัวหลิม หมู่ที่ 1 ถึงสี่แยกวัดสันดอนมูล ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร สายที่ 2 เริ่มจากเขตติดต่อตำบลขัวมุง บ้านท่ากว้าง ไปจนถึงเขตติดต่อตำบลขัวมุง หมู่ที่ 7 ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และสายที่ 3 เริ่มจากสี่แยกบ้านล้องเดื่อ หมู่ที่ 7 ไปจนถึงเขตติดต่อตำบลหนองช้างคืน ระยะทาง 2.0 กิโลเมตร

นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ในการรณรงค์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนในตำบล ได้ร่วมกันสอดส่องดูแลขยะในบริเวณบ้านตัวเอง และข้างทางตามถนนสายต่างๆ เนื่องจากในช่วงระยะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีพาชนะพลาสติก ขวดน้ำ แก้วน้ำ ยางรถยนต์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะมีน้ำขัง ทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ซึ่งโรคที่มาจากยุงก็มีทั้งไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ไวรัสซิกา โรคชิคุนกุนยา ดังนั้น จึงจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้ในพื้นที่เกิดความสะอาด ไม่มีเศษขยะถูกทิ้งริมถนน สร้างความสวยงามสะอาดตาให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรผ่านไปมาด้วย