วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563

ทม.แม่เหียะ รับคณะนักบริหารระดับสูง กท.มหาดไทย พร้อมปรับสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้รองรับการศึกษาดูงานทั่วประเทศ

30 ส.ค. 63 : ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักบริหารระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 75 กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง จาก กระทรวงมหาดไทย จำนวน 105 คน มาศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และนวัตกรรมการบริการภาครัฐแนวใหม่ แม่เหียะสมาร์ทซิตี้ ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะประสบความสำเร็จในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว

โดยการศึกษาดูงานดังกล่าว เน้นการประยุกต์การให้บริการของภาครัฐแนวใหม่ เพื่อการนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในระดับประเทศ โดยครั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะนำเสนอนวัตกรรมการบริการภาครัฐแนวใหม่ ภายใต้ แม่เหียะ สมาร์ทซิตี้ นำเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Maehia 5s Together ก้าวล้ำ นำสมัย มิติใหม่ ของบริการ” มาใช้ในการบริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนระบบราชการ ให้มีความรวดเร็ว ฉับไว เข้าถึง อาทิ ศูนย์บริการเป็นเลิศเทศบาลเมืองแม่เหียะ ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ศูนย์อำนวยการและควบคุมรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนผู้สูงอายุออนไลน์ เพื่อดำเนินการบริการประชาชนภายใต้ ภาครัฐแนวใหม่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่เหียะมีแนวทางในการปรับองค์กรสู่ศูนย์การเรียนรู้พร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ในการบริการภาครัฐแนวใหม่ เพื่อจุดประกาย ต่อยอดความสำเร็จสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่น ต่อไป