วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

พัฒนาสตรี แม่สะเรียง เปิดโครงการมหกรรมสตรีแม่สะเรียงเทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

30 ส.ค. 63 : ที่ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเอกพงษ์ มนุษย์พัฒนา ปลัดอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสตรีแม่สะเรียงเทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สะเรียง มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สะเรียง สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้ง 7 ตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการ จำนวนมากกว่า 300 ท่าน

ภายในโครงการมีกิจกรรม การร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”และ เพลง “หนึ่งเดียวคือแม่” การแสดงเทิดพระเกียรติ โดย นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 การจัดนิทรรศการ การมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล ทั้ง 7 ตำบล การเดินแบบชุดชนเผ่าของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 7 ตำบล กิจกรรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินทุนแก่สตรี โดย นายเดือน เมืองมูล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน การให้ความรู้ด้านการอนุมัติโครงการสตรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสตรี โดย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน