วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน

Spread the love

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว สำนักงานอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย กล่าวว่า การจัดการโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากห้อมชนเผ่าลาหู่ซี ดังกล่าว เป็นถ่ายทอดองค์ความรู้การทำห้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูกห้อม การเก็บเกี่ยว การหมักและการย้อมห้อม เริ่มปลูกต้นห้อมแปลงแรกในปี 2563 และในปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ขยายผลนำสู่การปลูกแปลงที่ 2 ในปี 2564 นอกจากนั้นแล้วยังมีชาวบ้านในชุมชนนำองค์ความรู้ไปเพาะปลูก และนำผลผลิตที่ได้ขายให้กับโครงการ อันเป็นการสร้างรายได้สู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งในโครงการดังกล่าวฯ แบ่งกรอบการทำงานย่อย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับผิดชอบเรื่องกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมของชนเผ่าลาหู่ซี บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

กศน.อำเภอพร้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ โดยมีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบเรื่องกรอบสร้างจิตสำนึก จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนควบคู่ไปกับโครงการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นห้อมฯ ในการสร้างศูนย์เรียนรู้และการอนุรักษ์ต้นห้อม เพื่อให้เยาวชนบนพื้นที่สูงได้รู้จักประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากต้นห้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการย้อมและสมุนไพร สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
U2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน