วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in North เพื่อคัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือ เข้าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพดล  มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และนายณัฐพล นุตคำแหง รองผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 ทีม  และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

การแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 หุ่นยนต์อัจฉริยะไร้การบังคับ ภายใต้แนวคิด Self Driving Car+Logitics เป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาความสามารถพิเศษในการควบคุมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอัจฉริยะไร้การบังคับที่สามารถตอบโจทย์ระบบการจัดการส่งสินค้า ข้อมูลและทรัพยากร จากจุดต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางตามความต้องการ โดยการแข่งขันได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักศึกษา แบ่งการแข่งขันระดับภูมิภาค 3 กลุ่ม (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มภาคเหนือ, กลุ่มกรุงเทพมหานคร) โดยทีมชนะเลิศอันดับ 1, อันดับ 2 และอันดับ 3 จะเป็นตัวแทนกลุ่ม เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
U2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน
มทร.ล้านนา จัดอบรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนเบื้องต้น ณ ชุมชนโครงการหลวงแม่สะป๊อก
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้