วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19

Spread the love

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19”

โดย MOU “โครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19” ดังกล่าว เป็นความร่วมกันดำเนินการโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์หน้ากากแบบอนามัยใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ โดยจะให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน มอก.2424-2562 อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์ให้คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้พิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจ่ายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ ไข่แตกเจอผู้ป่วยติดโควิด 4 ราย คุมเข้มร้านเหล้าดื่มได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
สำนักวิทยะฯ จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” เน้นใช้ Software ลิขสิทธิ์
ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เปิดให้ชมถึง 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
มทร.ล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ฝึก นศ.ให้มีประสบการด้านการทำอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์