วันอังคาร, 2 มีนาคม 2564

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) และ ศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19”

โดย MOU “โครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19” ดังกล่าว เป็นความร่วมกันดำเนินการโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์หน้ากากแบบอนามัยใช้ครั้งเดียว และผลิตภัณฑ์หน้ากากแบบใช้ครั้งเดียวชนิด N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ โดยจะให้บริการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน มอก.2424-2562 อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างประสบการณ์ให้คณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้พิธีการลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ New Normal ผ่านระบบ Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจ่ายของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้
เครือข่าย SMEs เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบฯ มทร.ล้านนา
นศ.วิศวะฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน