วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสินภาค 8 ลุยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Spread the love

มทร.ล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ณ สวนรุกขชาติดงเย็น บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

โดยมีอาจารย์เดชาธร พจนพงษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเป็นคณะดำเนินโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายนคร สุวรรณกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 และอาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และทีมงานเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการ

สำหรับสวนรุกขชาติดงเย็น บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยทีมนักศึกษาเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ และสามารถท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลป่าเมี่ยง ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้นำองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม เพื่อยกระดับรายได้ของหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมต้นไม้เล่าเรื่อง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ ได้แก่การทำป้ายชื่อและป้าย QR Code ติดกับต้นไม้สำคัญและต้นไม้ที่หายากของหมู่บ้าน มีการจัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์ชุมชนโดยมีโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อต่อยอดการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน พร้อมกับธนาคารออมสินภาค 8 ได้เข้ามาช่วยเหลืออบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะแก่ชุมชน เพื่อสามารถบริหารจัดการสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
สำนักวิทยะฯ จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” เน้นใช้ Software ลิขสิทธิ์
ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เปิดให้ชมถึง 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
มทร.ล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ฝึก นศ.ให้มีประสบการด้านการทำอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์