วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15

Spread the love


วันที่ 6 มีนาคม 2564 มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นประจำทุกปี และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษาตามเจตนารมณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จากนั้นอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ จาก มทร.ล้านนา ไปยังสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง