วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดอบรบแปรรูปอาหาร

Spread the love

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงฏิบัติการแปรรูปอาหาร ให้กับกลุ่มชุมชนบ้านแม่กอนและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรม การแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ เช่น การทำหมูแผ่น ข้าวเกรียบฟักทอง แป้งกล้วยและไส้อั่ว โดยมีกลุ่มชุมชนและนักเรียนสนใจร่วมอบรมกว่า 60 คน โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการถนอมอาหารที่มีอยู่ในชุมชน นำไปขยายผลทำอาหารสุขภาพ และสร้างอาชีพเสริมต่อไปในอนาคต

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
สำนักวิทยะฯ จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” เน้นใช้ Software ลิขสิทธิ์
ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เปิดให้ชมถึง 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
มทร.ล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ฝึก นศ.ให้มีประสบการด้านการทำอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์