วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เปิดให้ชมถึง 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น

Spread the love


กลุ่มศิษย์เก่าศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย : One Decade of Thai art” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิชัย นิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

สำหรับนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10 จำนวน 40 ท่าน จากอาจารย์และศิลปิน 10 ท่าน รวมผลงานทั้งหมด 75 ชิ้นผลงาน (ผลงานประเภทจิตรกรรม 74 ชิ้น ประติมากรรม 1 ชิ้น) แสดงให้เห็นถึงการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาและการพัฒนาต่อยอดทักษะทางด้านศิลปะของศิษย์เก่าศิลปะไทย เพื่อเป็นแนวทาง สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่นักศึกษาศิลปะและบุคคลผู้สนใจทั่วไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานศิลปะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และเป็นกองทุนส่งเสริม สนับสนุนการทำงานศิลปะให้แก่นักศึกษาศิลปะไทยรุ่นต่อไป

ผู้สนใจชมนิทรรศการ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันและเวลาราชการ

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง