วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

สาขาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์

Spread the love

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์) โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน จำนวน 30 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกลศาสตร์และไฟฟ้า รวมถึงการบูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการปฎิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร อีกทั้งเป็นแนวทางสร้างความสนใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อในอนาคตต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง