วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน

Social Share

มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้กับ 6 หน่วยงานภายใน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษาให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ศาลาราชมงคลา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำถวายยังวัดในต่างๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาให้กับให้กับบุคลากรและนักศึกษา  ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 ทำให้ทั้ง 5 เขตพื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับเทียนในวันนี้ได้ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จึงได้จัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีการจำกัดและวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดที่แบบเว้นระยะห่างพร้อมกับเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการในจุดลงทะเบียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 in NORTH คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคเหนือเข้าชิงถ้วยกรมสมเด็จพระเทพฯ
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
U2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
มทร.ล้านนา จัดอบรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนเบื้องต้น ณ ชุมชนโครงการหลวงแม่สะป๊อก
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15