วันอังคาร, 9 มีนาคม 2564

นศ.วิศวะฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า

Spread the love


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย นักศึกษาฝึกประสบการร์จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์เชียงดาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยนักศึกษาได้ทำการซ่อมบำรุง ตรวจเช็คทำความสะอาดและปรับตั้งค่าระบบจ่ายน้ำมันเครื่องเป่าลม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการทำแนวกันไฟของเจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้รับการประสานงานจากภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวให้เข้าร่วม อันจะส่งให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการซ่อมบำรุง นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฏีจากห้องเรียน อีกทั้งยังได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ ตรงตามปณิธานของมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมราชมงคลล้านนา เดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 15
สำนักวิทยะฯ จัดอบรม “การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอดิจิทัล ด้วย Adobe Pr” เน้นใช้ Software ลิขสิทธิ์
ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการศิลปะ “1 ทศวรรษศิลปะไทย” เปิดให้ชมถึง 31 มี.ค.นี้ เท่านั้น
มทร.ล้านนา เปิดห้องปฏิบัติการครัว ฝึก นศ.ให้มีประสบการด้านการทำอาหาร
สาขาวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์
มทร.ล้านนา จับมือ ธ.ออมสินภาค 8 ลุยโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น