วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

U2T มทร.ล้านนา สร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

Spread the love


วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับคณะทำงาน U2T (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (University to Tambon: U2T) ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบและสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์ ณ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบน็อคดาวน์มีขนาด 6 x 16 เมตร ออกแบบโรงเรือนและควบคุมการก่อสร้างโดย อ.ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ ติดตั้งระบบ Smart Farm โดย อ.ณรงค์ นันทกุศล ซึ่งจะเริ่มปลูกแม่พันธุ์ต้นเก๊กฮวยในช่วงกลางเดือนตุลาคมเพื่อนำแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน
มทร.ล้านนา จัดอบรมซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนเบื้องต้น ณ ชุมชนโครงการหลวงแม่สะป๊อก
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้
มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
เครือข่าย SMEs เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบฯ มทร.ล้านนา