วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม

มทร.ล้านนา ประกาศจัดการเรียนการสอนและการวัดผลในรูปแบบออนไลน์ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขวางในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เปิดเผยว่า “มทร.ล้านนา มีความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาอีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 (COVID-19) และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดการเรียนรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ไปจนถึงสิ้นภาคการศึกษา

ส่วนในรายวิชาภาคฏิบัติและการทดลองนั้น ต้องอยู่ในความควบคุมของอาจารย์และจำกัดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน และหากนักศึกษาที่มีข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ทางคณะจัดเตรียมห้องเรียนและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และในส่วนของการประเมินผลนั้นผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องพิจารณาปรับรูปแบบการวัดผล เช่นการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Exam) เป็นต้น และที่สำคัญคือขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพและปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามข่าวสารจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด”

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังคงยึดกำหนดระยะการสอบปลายภาคและกำหนดการอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-921444 หรือทาง www.rmutl.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) มาแล้ว เลขเด็ดไอ้ไข่วัดสันมะเกี๋ยง เชียงใหม่ คนแน่นวัด
นายอำเภอแม่แจ่ม ให้กำลังใจครอบครัวน้องเบอรี่ ส่งนางฟ้า ดับไฟป่าขึ้นสวรรค์ เป็นลมเสียชีวิต ขณะช่วยทำแนวกันไฟ
รศ.ลิปิกร เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ “ลายคำน้ำแต้มบนผ้าไหม” ให้ นศ.วิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ได้เสริมความรู้
มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ วว. เพื่อร่วมกันทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
เครือข่าย SMEs เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบฯ มทร.ล้านนา
นศ.วิศวะฯ มทร.ล้านนา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ให้ จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า