วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2565

แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน เน้นให้เก็บในพื้นที่หากจะเคลื่อนย้ายต้องแจ้ง เชียงใหม่วางมาตรการคุมเข้ม

วันที่ 24 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคำสั่งให้ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและ ผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ยังสั่งให้แรงงานเก็บลำไยที่อยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่และมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันประกาศฉบับข้างต้น ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างถิ่น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ โดยให้ขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เป็นประกาศที่ออกมาเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้ค้าลำไย คนเก็บลำไย หรือแรงงานเก็บลำไย ซึ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดแล้วที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง และมีการแพร่ระบาดไปในลักษณะเป็นวงกว้าง ประกาศฉบับดังกล่าวได้แบ่งแรงงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ แรงงานในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น โดยกำหนดให้แรงงานทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่เข้าไปรับจ้างเก็บลำไย และโดยคำสั่งที่ฯ 90/2564 นี้จะต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ส.ค. 64

นอกจากนี้ประกาศฉบับที่ 18 ยังระบุอีกว่า แรงงานเก็บลำไยที่ขึ้นทะเบียนแล้งจะต้อเข้ารับการอบรมเรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 และการดูแลตนเองตามมาตรการ (D-M-H-T-T) ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามที่ สสอ.พื้นที่นั้นๆ กำหนดทุกคน และให้รับจ้างเก็บลำไยพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ หากจะออกนอกพื้นที่ต้องแจ้งเกษตรอำเภอหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งนี้แรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้วทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนเพื่อไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ประกาศฉบับที่ 18 ยังระบุ ให้เจ้าของสวนลำไยหรือผู้ประกอบการรับซื้อลำไย มีหน้าที่กำกับให้ผู้รับจ้างเก็บลำไย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่กำหนด โดยต้องจ้างแรงงานที่มีบัตรประจำตัวการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น เตรียมอุปกรณ์ในการวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้เพียงพอ ให้เฝ้าระวังและสังเกตว่อาการผู้รับจ้างเก็บลำไย พร้อมกันนี้ยังให้แยกกันรับประทานอาหารและไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน และต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาในการทำงานด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ห้ามพลาด ชลประทานเชียงใหม่ ชวนนักตกปลา “ล่าชะโดยักษ์” จิบกาแฟสันเขื่อนอ่างแม่จอกหลวง
(มีคลิป) ชาวอำเภอเชียงดาว เปิดประเพณีเดินเข้าถ้ำเชียงดาวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื่องในวันวิสาขบูชา
(มีคลิป) เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ตั้งโต๊ะแจกถุงยังชีพนับร้อยชุด ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิ-19
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด