วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน

Spread the love

แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน เน้นให้เก็บในพื้นที่หากจะเคลื่อนย้ายต้องแจ้ง เชียงใหม่วางมาตรการคุมเข้ม

วันที่ 24 ก.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 90/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย ผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคำสั่งให้ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยผู้ประกอบการกิจการรับซื้อลำไยและ ผู้รับจ้างเก็บลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นอกจากนี้ยังสั่งให้แรงงานเก็บลำไยที่อยู่นอกเขตจังหวัดเชียงใหม่และมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันประกาศฉบับข้างต้น ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างถิ่น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอที่เคลื่อนย้ายเข้ามาในพื้นที่ โดยให้ขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 18) เป็นประกาศที่ออกมาเพื่อกำหนดมาตรการการควบคุมคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้ค้าลำไย คนเก็บลำไย หรือแรงงานเก็บลำไย ซึ่งเคยเกิดการแพร่ระบาดแล้วที่ ต.แม่สอย อ.จอมทอง และมีการแพร่ระบาดไปในลักษณะเป็นวงกว้าง ประกาศฉบับดังกล่าวได้แบ่งแรงงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ แรงงานในพื้นที่ และแรงงานต่างถิ่น โดยกำหนดให้แรงงานทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานรับจ้างเก็บลำไย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตามภูมิลำเนาหรือพื้นที่ที่เข้าไปรับจ้างเก็บลำไย และโดยคำสั่งที่ฯ 90/2564 นี้จะต้องขึ้นทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ส.ค. 64

นอกจากนี้ประกาศฉบับที่ 18 ยังระบุอีกว่า แรงงานเก็บลำไยที่ขึ้นทะเบียนแล้งจะต้อเข้ารับการอบรมเรื่อง การเก็บลำไยคุณภาพ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 และการดูแลตนเองตามมาตรการ (D-M-H-T-T) ของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับให้เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตามที่ สสอ.พื้นที่นั้นๆ กำหนดทุกคน และให้รับจ้างเก็บลำไยพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้ หากจะออกนอกพื้นที่ต้องแจ้งเกษตรอำเภอหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทั้งนี้แรงงานที่ขึ้นทะเบียนแล้วทุกคนจะได้รับบัตรประจำตัวขึ้นทะเบียนเพื่อไว้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ประกาศฉบับที่ 18 ยังระบุ ให้เจ้าของสวนลำไยหรือผู้ประกอบการรับซื้อลำไย มีหน้าที่กำกับให้ผู้รับจ้างเก็บลำไย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ที่กำหนด โดยต้องจ้างแรงงานที่มีบัตรประจำตัวการขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้น เตรียมอุปกรณ์ในการวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้เพียงพอ ให้เฝ้าระวังและสังเกตว่อาการผู้รับจ้างเก็บลำไย พร้อมกันนี้ยังให้แยกกันรับประทานอาหารและไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน ที่สำคัญต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน และต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาในการทำงานด้วย

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่
เมียติดโควิดอยู่ต่างประเทศ หนุ่มเชียงใหม่อารมณ์เปลี่ยว ขโมยชุดชั้นในมาสำเร็จความใคร่