วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

รอบรั้วการศึกษา

AIS เดินหน้าส่ง “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” เข้าสถานศึกษา ยกระดับทักษะสร้างพลเมืองรู้ทันภัยไซเบอร์ กว่า 29,000 โรงเรียนในเครือ สพฐ. ทั่วประเทศ
มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมมือเทศบาลตำบลเวียงเทิง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมัน
มทร.ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566”
มทร.ล้านนา ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
อนุบาลเชียงใหม่ จัดแข่งกีฬาสีสัมพันธ “ดอกบัวเกมส์ 2565” ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เยาวชน
อดีตอธิบดีกรมทางหลวง นำคณะ ปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านแม่ก๋อน
มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic
มทร.ล้านนา รับมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ
อาจารย์ มทร.ล้านนา เจ๋ง ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานนิทรรศการ Koyori Project 2022
รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรดรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) จัดกิจกรรมนาปันสุข เกี่ยวข้าวเพื่อแผ่นดิน ส่งต่อความสุขเพื่อสังคม จากวันแม่ สู่วันพ่อ
AIS นําเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ชายขอบ พื้นที่จังหวัดตาก
ศธภ.15 ศึกษาดูงาน ด้านสารสนเทศ มทร.ล้านนา เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาคเหนือ
มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศศึกษา