วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

รอบรั้วการศึกษา

(มีคลิป) สวยจนน่าทึ่ง มช. จัดทำ zero waste ถนนจากขยะพลาสติกช่วยลดปัญหาขยะตกค้าง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วิทยาลัยเปิดบ้าน ชวนน้องๆนักเรียนเข้ามา ลอง เล่น Learn เปิดมุมมองใหม่ในการเรียนสายอาชีพ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา จัด “โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม”
มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง และ สวทช. ลงนามขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง
มทร.ล้านนา นมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2565
มทร.ล้านนา เชียงราย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมเทิดไท้พระพันปีหลวง
มทร.ล้านนา ตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ
มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดงานหัตถศิลป์ล้านนา เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการเสวนาวิชาการ “โลจิสติกส์ข้ามแดนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย”
(มีคลิป) ดาราดัง “อั้ม” อธิชาติ ชุมนานท์ ร่วม ม.พะเยา เปิดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุสินาไฟโคไซยานินสูง
สพป.เชียงใหม่เขต 1 โชว์ผลงาน 423 รายการ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา
สวยจนน่าทึ่ง สกิลแนวศิลป์ คุณครูโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ใช้เวลาหลังเลิกเรียนวาดผนังห้องสมุดสร้างแรงจูงใจเข้าสู่แหล่งข้อมูลคลังสมองของโรงเรียน
(มีคลิป) ม.แม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชมงคลล้านนา ผสาน บ้าน วัด โรงเรียน น้อมใจจัดกิจกรรม สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน” เทิดไท้พระพันปีหลวง