วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

รอบรั้วการศึกษา

มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.
สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า ปั้น 1,500 เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัด NBI-Youth Camp#10 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม
มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ชวนชิม (consumer test) 7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มสีทองน่าน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือ อบจ.ลำปาง ตั้งศูนย์ Smart Farming สร้างแหล่งการเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะครบวงจร
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี
มทร.ล้านนา เร่งตรวจเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากร สร้างความมั่นใจเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรค หลังเทศกาลปีใหม่
มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
U2T มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาทักษะวิศวกรรมและเกษตรปลอดภัยที่โรงเรียนบ้านปง หางดง
สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564
สถาบันมีวันนี้เพราะพี่ช่วยสร้าง รก.อธิการบดี ดึงศิษย์เก่าช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมช่วยกันพัฒนาเดินหน้ามหาวิทยาลัย
ชาว มทร.ล้านนา เฮลั่น ขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” เป็นอธิการบดี
ภาคีด้านการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมลงนามพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (พหุภาษา)
สองพี่น้อง ตัวแทนประเทศไทยจาก มทร.ล้านนา คว้าอันดับ 8 จากทีมแข่ง World Skills Challenge ทั่วโลก เตรียมเก็บตัวสู้ศึกปี 2022
ทีมงาน Nile Creek Rescue ส่งผลงาน “เครื่องเติมอากาศสัญชาติไทย ที่เข้าใจปลานิล” คว้าชนะเลิศ U2T National Hackathon 2021
ไอเดียเก๋ เสริมแกร่งภาษาสู้วิกฤตโควิด-19 สพป.2 เชียงใหม่จับมือ วิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ นำร่องให้ ร.ร.แม่วัดแก้ดน้อย ยกหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ-จีน สู่ห้องเรียนออนแอร์-ออนไลน์
เรื่องมาใหม่
มทร.ล้านนา เดินทางศึกษาดูงานการจัดการศึกษา วิจัย นวัตกรรม พร้อมหาแนวทางการพัฒนาบุคลากร นักศึกษาร่วมกับ มจพ.
เชียงใหม่ กระตุ้นการท่องเที่ยว จัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม โชว์ดอกไม้นานาชนิดเมืองหนาว 9 จุด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้
สถาบันการสร้างชาติ  รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า ปั้น 1,500 เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัด NBI-Youth Camp#10 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค จับมือสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กระตุ้นเศรษฐกิจส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด