วันศุกร์, 1 ธันวาคม 2566

รอบรั้วการศึกษา

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ชูความเป็นเลิศด้านวิชาการ ทักษะการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ มอบนโยบายพร้อมโชว์หยอดเมล็ดปลูกข้าวโพด หนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกร
หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำ “ลูกประคบสมุนไพรดินเผาไมโครเวฟ”
มทร.ล้านนา เปิดตัว “ตะกร้ามงคล” อธิการบดี เดินหน้าโครงการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ พร้อมส่งความสุขด้วยผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ
มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
มทร.ล้านนา จับมือ 11 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเครือข่าย มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ “U DEAL WE DO”
มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566
อบต.ปางหมู พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เพื่อเด็กเล็กชายขอบ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ภาค 8 ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาผ้า Eco-print ทุนทางธรรมชาติสร้างรายได้สู่ชุมชน
พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรพิษณุโลก
RMUTL KM DAY 2023 รู้จัก รู้หลัก แล้วจะรัก KM
มทร.ล้านนา ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมทางวิชาการกับ ม.นอร์ท เชียงใหม่
สุดยอด นักวิจัยราชมงคลล้านนา คว้า 2 รางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTCON 2023
RMUTL Team ศึกษาดูงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อนักศึกษา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อธิการบดีร่วมหารือการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาหลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ และ Bigdata ร่วมกับ Guizhou Light Industry Technical and Vocational College