วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

(คลิป) โรงเรียนบ้านแม่เงา เปิดตำราเรียนรู้นอกห้องเรียน “ลุ่มน้ำเงาซุปเปอร์มาเก็ต” ตามหาราชินีแห่งป่า “เห็ดเผาะ” กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Social Share

โรงเรียนบ้านแม่เงา เปิดตำราเรียนรู้นอกห้องเรียน “ลุ่มน้ำเงาซุปเปอร์มาเก็ต” ตามหาราชินีแห่งป่า “เห็ดเผาะ” กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภายหลังจากที่ทาง โรงเรียนบ้านแม่เงา มีการโพสคลิปกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายใต้ชื่อ “ลุ่มน้ำเงาซุปเปอร์มาเก็ต” ซึ่งเป็นการทำคลิปจากฝีมือเด็กนักเรียนชายขอบชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยในเนื้อหาสาระ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนทำกิจกรรมเก็บหาเห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ ของเด็กๆ 17 คน ซึ่งเป็นไปตามวิถีชีวิตของครอบครัวของนักเรียน ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ การปฏิบัติจริงให้กับเด็กๆ และเป็นไปตาม นโยบาย สพฐ. ที่มุ่งเน้นให้เด็ก เรียนดี มีความสุข พร้อมกันนี้เด็กยังเขียนเป็นสารคดี อาหารจากธรรมชาติ ตามชีววิถีแม่เงา ซึ่งได้พูดดถึง เห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ ราชินีเห็ดแห่งป่า ต้นฤดูฝน ให้เป็นที่รู้จักกันอีกด้วย

โดย นางวรรณภา กุนนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา เปิดเผยว่า คลิปดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่นำคณะครูและนักเรียนในชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 17 คน ทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภายใต้ชื่อ “ลุ่มน้ำเงาซุปเปอร์มาเก็ต” ณ บริเวณป่าชุมชน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโรงเรียนบ้านแม่เงา ซึ่งฤดูการนี้เป็นฤดูกาลของเห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ ซึ่งจะพบในป่ากันมากในช่วงต้นฝน และ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆ ก็จะออกหาเก็บเห็ดเผาะ ซึ่งทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับการดำเนินตามวิถีชีวิต

โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชาเข้ากับวิถีชีวิตดั้งเดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทำการต่อยอดสร้างอาชีพตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทั้งนี้กิจกรรมจะมีหลากหลาย ตลอดปีการศึกษา เริ่มต้นที่การเก็บเห็ดในฤดูฝน จนไปถึงการแปรรูปและขายในตลาดต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสร้างการเรียนรู้ สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กที่ประถมศึกษาที่ 6 ที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่