วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ลุ้นเอาใจช่วย 422 ครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประเมินภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

Social Share

ลุ้นเอาใจช่วย 422 ครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประเมินภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบแข่งขัน พร้อมด้วย นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี , นางธยพินท์ พวงทอง และ นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( สอบสัมภาษณ์ ) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

โดยมีผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 422 คน รับ 14 วิชาเอก 27 อัตรา เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปตามรายละเอียดการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จากนั้นพร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2, คณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่