วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

รอบรั้วการศึกษา

มทร.ล้านนา รับรางวัล ASIC ระดับ Premier จากประเทศอังกฤษการันตีมหาวิทยาลัยคุณภาพ
รพ.สต.แม่เตี๋ย เสริมทักษะการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานให้เด็กนักเรียน
สภานักเรียนโรงเรียนบริพัตรศึกษา เปิดเวทีแข่งขันโฟล์คซอง เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่
กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มช. ลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารการตลาด
กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี ใช้วิชาชีพการแปรรูปอาหาร สอนนักเรียนโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พัฒนาศักยภาพ ด้านการอ่าน พูด ภาษาไทย
มทร.ล้านนา ตาก จัดอบรมเพิ่มขีดความสามารถการบริการโลจิสติกส์ข้ามแดน
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” สืบสานการแสดงโขน ศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง
BCG Naga belt road ผลงานวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย สู่รางวัลวิจัยระดับโลก
มทร.ล้านนา ล้านนา จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพผลิตภัณฑ์อาหารและยาเจียงซู ประเทศจีน ตั้งสถาบันจิงซื่อ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ลงพื้นที่สำรวจสถานะเครื่องจักรกล และติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่โครงการหลวง
สานสัมพันธ์เหนือ-ใต้ มทร.ล้านนา จับมือ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนสายอาชีวะ
มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“Thank You Teacher ขอบคุณครูทุนเสมอภาค” ครั้งที่ 1 ภาคเหนือเชียงใหม่​
สวส.จัดอบรมฯ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ด้วย Power BI และ Power Platform