วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

(คลิป) ทหารพรานในอำเภอแม่อาย จับมือสถานศึกษาแนวชายแดน 3 โรงเรียน เปิดอบรมโครงการร้อยใจรักษ์ อบรมเยาวชนต้านยาเสพติดชายแดน

Social Share

ทหารพรานในอำเภอแม่อาย จับมือสถานศึกษาแนวชายแดน 3 โรงเรียน เปิดอบรมโครงการร้อยใจรักษ์ อบรมเยาวชนต้านยาเสพติดชายแดน

22 มิถุนายน 2567 พันเอก ไพรัช ศรีไชยวาล ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง ได้มอบหมายให้ พันเอก สกลวรรธน์ พุ่มมรินทร์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย ร้อยโท เทพฤทธิ์ สมัครเขตวิทย์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 3201 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค 3 กองกำลังผาเมือง นำเจ้าหน้าที่เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ตาม “โครงการร้อยใจรักษ์” โดยมี นายอภิรมย์ ผิวละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 , นางนริสา พงษ์พานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 , นายสัญญา ช่างคำมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณะเกษม , นายนิวัฒน์ วิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขฤทัย และ นายสมพร กำลังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ร่วมกันนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนโชติคุณะเกษม , โรงเรียนบ้านสุขฤทัย และโรงเรียน ตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 79 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการ

โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีแนวทางเปลี่ยนพื้นที่ยาเสพติดให้เป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านด้วยการพลิกผืนดินปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่ออนาคตของคนในชุมชนที่เรียนจบกลับมาพัฒนาผืนแผ่นดินตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในขณะที่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง นักเรียนส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง ลีซู ลาหู่ ไทใหญ่ อาข่า ดาราอั้ง ไทยดำ ไทยเขิน ไทยลื้อ ไทยลัวะ โดยครอบครัวจะประกอบอาชีพรับจ้าง ทำสวน ทำไร่ และทั้ง 3 โรงเรียนก็อยู่ในพื้นที่ชายแดน การปลูกฝังความรู้ในครั้งนี้ ก็เป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างโรงเรียนสีขาว ชุมชนเข้มแข็ง ให้นักเรียนเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบันมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสู่สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนของกลุ่มนักเรียนตามแนวชายแดน ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการในครั้งนี้ก็เตรียมขยายผลไปยังโรงเรียนตามแนวชายแดนอื่นๆ รวมถึงการสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนต่อไป

Cr. สำราญ แสงสงค์

เรื่องมาใหม่