วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แจ้งปิดการเรียนการสอน 18 – 22 ม.ค. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

Spread the love

วันที่ 14 ม.ค. 64 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ออกประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด ตามประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จึงขอแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย ในระหว่างการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว โดยในระยะแรกนี้ให้เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนจะมีการประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาราชการ โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนทาง http://www.wattano.ac.th/ และประสานข้อมูลเบื้องต้นจากคุณครูที่ปรึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่
เมียติดโควิดอยู่ต่างประเทศ หนุ่มเชียงใหม่อารมณ์เปลี่ยว ขโมยชุดชั้นในมาสำเร็จความใคร่
ร้องเรียน “ร้านปิ้งย่าง” ย่านแม่ริม เปิดให้เล่นสนุ๊กเกอร์ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ศปอ.แม่ริม ตรวจสอบกำชับให้เข้มปฏิบัติตามคำสั่งฯ จ.เชียงใหม่