วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แจ้งปิดการเรียนการสอน 18 – 22 ม.ค. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

Spread the love

วันที่ 14 ม.ค. 64 นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ออกประกาศแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นในหลายจังหวัด ตามประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จึงขอแจ้งมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย ในระหว่างการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว โดยในระยะแรกนี้ให้เข้าเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนปกติ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนจะมีการประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ให้ครูและบุคลากรของโรงเรียน มาปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาราชการ โดยให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคดังกล่าว

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารและประกาศของโรงเรียนทาง http://www.wattano.ac.th/ และประสานข้อมูลเบื้องต้นจากคุณครูที่ปรึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) ตะลึง!! เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม 281 ราย คาดจะมีเพิ่มถึง 1,000 คน ชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน
เชียงใหม่ประกาศยกเลิก 5 งาน ไหว้สา ทำบุญ บวงสรวง ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบช่วงสงกรานต์
กองพลทหาราบที่ 7 เร่งสนับสนุนเตียงรักษาผู้ติดโควิด เชียงใหม่พุ่ง 381 คนแล้ว ตั้งเป้าเตรียมเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง
(คลิป) สมศักดิ์ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ วางเป้ายึดทรัพย์ 6 พันล้านตัดตอนเครือข่ายยาทั่วประเทศ
มาเชียงใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ตาม (ศ.ข.ฉ.ก) 32/2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยติดโควิด-19 แล้ว 280 เตียง หลังจากมียอดผู้ป่วยพุ่ง 47 รายใน 4 วัน