วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

อำเภอหางดง ประกาศให้ ซอย 6 หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.หารแก้ว เป็นพื้นที่สีควบคุมโควิดเข้มงวด คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง / ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน 2564 อันเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3,726 ราย มีผู้ติดเชื้อในวันนี้ 41 ราย โดยในรอบนี้ผู้ติดเชื้อโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรก จึงทำให้การแพร่ระบาดกระจายออกไปหลายพื้นที่และมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 ราย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงจึงขอความร่วมมือดังนี้

  1. ขอความร่วมมือปประชาชน ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 20 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีประชาชนแออัด สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
  2. กำหนดให้พื้นที่ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด
  3. ขอให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ซอย 6 หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว ไม่ควรแวะรถในพื้นที่
  4. กำหนดให้ หมู่ที่ 5 ต.หารแก้ว นอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ตามข้อ 2 และ หมู่ที่ 6 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(มีคลิป) ชาวอำเภอเชียงดาว เปิดประเพณีเดินเข้าถ้ำเชียงดาวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนื่องในวันวิสาขบูชา
(มีคลิป) เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ตั้งโต๊ะแจกถุงยังชีพนับร้อยชุด ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤติโควิ-19
รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวง สืบสานศาสตร์พระราชา ต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง