วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

รพ.สต.ท่ากว้าง สารภี ประกาศนโยบายสาธารณะ HLO , HLC ติดอาวุธให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้ถูกต้อง

Spread the love

24 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกาศนโยบาย HL0,HLC พร้อมทั้งจัดบูธแสดงความรู้กองสุขภาพขยะสร้างบุญ ชุมชนรอบรู้ป้องกันโควิด โครงการกิจกรรมหมอกระเป๋าเยี่ยมบ้านแกอาสาสมัครสาธารณสุข ( นโยบาย 3 หมอ ) พร้อมทั้งพิธีทางศาสนาครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง ทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมสืบชาตา โดยได้เกียรติจากหน่วยงาน สาธารณะสุขอำเภอสารภี ผู้อำนวยโรงพยาบาลสารภี คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งประชาชนในตำบลท่ากว้าง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางชฏารัตน์ เกื้อสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเติมอาวุธทางความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องถูกวิธีให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลท่ากว้างได้เข้าใจอย่างชัดเจนเรื่องการป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคติดต่อต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี การเสริมสร้างให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
เชียงดาว เร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยละ 25 ของปีที่ผ่านมา
ปลัดอำเภอฮอดนำกำลังดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวน พื้นที่เสียหายกว่า 7 ไร่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต จัดเก็บเลือดสำรอง สู้โควิด 19
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม