วันเสาร์, 16 มกราคม 2564

(คลิป) ประกันสังคมฯ เชียงใหม่ ชี้แจงลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นเวลา 3 เดือน

Spread the love

วันที่ 13 ม.ค. 64 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง กรณีที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ คือ ลดการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อออกประกาศกระทรวงแรงงานฯ ในเร็วๆนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 112 630

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม
โควิดทำพิษ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินในเดือน มกราคม 2564 ลดลงกว่าร้อยละ 85
เชียงใหม่ บุกจับลักเล่นพนัน ตั้งวงจั่วรัมมี่ฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน
เชียงใหม่ โต้กระแส “พิมรี่พาย” บ้านแม่เกิบ ถูกรัฐละเลยทอดทิ้งไม่เป็นความจริง
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แจ้งปิดการเรียนการสอน 18 – 22 ม.ค. ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
(คลิป) อุทยานฯ ศรีลานนา เร่งติดป้ายเตือนขับรถระวังฝูงลิงบนเส้นทางหลวงถนนสายเชียงใหม่-พร้าว