วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน อบรมเยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข “SMART HERO”

Spread the love

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านแพะวิทยา หมู่ 3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร.ต.บุญยืน อุระพา หัวหน้าชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 (หมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่ 32 ) พร้อม ชุดชพส. 3108 ร.ต.สราวุธ กุณาเลย ร่วมอบรมให้ความรู้เยาชน ในโครงการ “SMART HERO” เยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข โดยชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3108 จัดฝึกอบรมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ความรู้เท่าทันกลอุบายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากลุ่มมิจฉาชีพและป้องกันตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก และ หวงแหนในแผ่นดินไทยให้ มากยิ่งขึ้น โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
Baby Bunker โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่งเตรียม สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากการสู้รบแนวชายแดนสู่การเรียนรู้
ชายแดนไทย-เมียนมา สงบมา 5 วัน ทพ.36 เร่งดูแลราษฎรที่ถูกผลกระทบจากสงครามเมียนมา 4 แห่ง
ทต.แม่สะเรียง เคาะประตูบ้าน – ร้านค้า รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เกษตรกรแม่ฮ่องสอน สุดช้ำวอนช่วยซื้อ ฟักทองราคาตกเหลือ กิโลละ 1 – 2 บาท ยังไม่มีคนซื้อ
วันงดสูบบุหรี่โลก แม่ฮ่องสอน พัฒนาสถานที่ตลาดสดปลอดบุหรี่ ลดเสี่ยง ป้องกันโควิด19
ปศุสัตว์แม่สะเรียง เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก เท้า เปื่อย ให้โค และแพะ