วันจันทร์, 1 มีนาคม 2564

ชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน อบรมเยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข “SMART HERO”

วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านแพะวิทยา หมู่ 3 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร.ต.บุญยืน อุระพา หัวหน้าชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 (หมวดปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่ 32 ) พร้อม ชุดชพส. 3108 ร.ต.สราวุธ กุณาเลย ร่วมอบรมให้ความรู้เยาชน ในโครงการ “SMART HERO” เยาวชนยุคใหม่ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข โดยชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 32 ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3108 จัดฝึกอบรมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ความรู้เท่าทันกลอุบายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากลุ่มมิจฉาชีพและป้องกันตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก และ หวงแหนในแผ่นดินไทยให้ มากยิ่งขึ้น โดยมีเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 15 คน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) แม่ฮ่องสอน ตำรวจ ปทส. บุกจับเจ๊ณี ลักลอบค้าสัตว์ป่าพร้อมของกลางซากเก้ง 2 ตัว
ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโซล่าเซลล์แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอแม่สะเรียง 6 แห่ง แต่ใช้การได้ 1 แห่ง
แม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 2 พันผืน
ภัยแล้งส่อเค้ารุนแรง ชาวแม่สะเรียง ผญบ. นำราษฎร 9 หมู่บ้าน ร่วมสร้าง 3 ฝาย กักเก็บน้ำไว้ใช้
สบอ.16 แม่สะเรียง ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์หวงแหนป่า เปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ทหาร นพค.36 แม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็กๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน