วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียนป้องกันโควิด เลื่อนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

Spread the love

 

29 พ.ย. 63 : โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ออกประกาศหยุดเรียนในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องด้วยจากรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรก กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนทราบว่าได้เดินทางกลับจากทำงานที่เมียนมาลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านพื้นที่จังหวัดชียงราย และมีประวัติไปสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซึ่งมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทุกกลุ่มทั้งพื้นที่จังหวัดชียงรายและเชียงใหม่ รวม 326 ราย แบ่งป็นเสี่ยงสูง 10ร ราย เสี่ยงต่ำ 49 ราย และผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อต่อไป

จากหตุการณ์ดังกล่ว ทางโรงเรียนจะไม่สามารถทราบ Time Line ของบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงดำเนินการดังนี้

  1. หยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
  2. ในช่วงระหว่างหยุดเรียน โรงเรียนดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน ด้วยการฉีดพ่นยา
    ฆ่าเชื้อ
  3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างคร่งครัด ให้ดูแลและป้องกันตัวเองในระหว่างหยุดเรียน โดยหลีกลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงและแออัด โดยสวมแมส ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างและพักผ่อนให้เพียงพอ
  4. เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ออกไปก่อน จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

***ในกรณีที่ผู้ปกครองมีข้อสงสัย หรือคำถาม ขอให้ติดต่อมายังคุณครูรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อ 080-0307727 ครับ ***

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
#SC
#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
เชียงดาว เร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยละ 25 ของปีที่ผ่านมา
ปลัดอำเภอฮอดนำกำลังดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวน พื้นที่เสียหายกว่า 7 ไร่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต จัดเก็บเลือดสำรอง สู้โควิด 19
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม