วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียนป้องกันโควิด เลื่อนจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

Spread the love

 

29 พ.ย. 63 : โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ออกประกาศหยุดเรียนในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องด้วยจากรายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรก กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ เป็นหญิงวัย 29 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสอบสวนทราบว่าได้เดินทางกลับจากทำงานที่เมียนมาลักลอบเดินทางเข้าไทยผ่านพื้นที่จังหวัดชียงราย และมีประวัติไปสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซึ่งมีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงทุกกลุ่มทั้งพื้นที่จังหวัดชียงรายและเชียงใหม่ รวม 326 ราย แบ่งป็นเสี่ยงสูง 10ร ราย เสี่ยงต่ำ 49 ราย และผู้สัมผัสอื่นๆ 72 ราย ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อต่อไป

จากหตุการณ์ดังกล่ว ทางโรงเรียนจะไม่สามารถทราบ Time Line ของบุคคลทั่วไป ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ จึงดำเนินการดังนี้

  1. หยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
  2. ในช่วงระหว่างหยุดเรียน โรงเรียนดำเนินการทำความสะอาด Big Cleaning ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน ด้วยการฉีดพ่นยา
    ฆ่าเชื้อ
  3. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างคร่งครัด ให้ดูแลและป้องกันตัวเองในระหว่างหยุดเรียน โดยหลีกลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงและแออัด โดยสวมแมส ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างและพักผ่อนให้เพียงพอ
  4. เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเลือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ออกไปก่อน จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

***ในกรณีที่ผู้ปกครองมีข้อสงสัย หรือคำถาม ขอให้ติดต่อมายังคุณครูรัสรินทร์ ศศิวิวัฒน์กุล ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เบอร์โทรติดต่อ 080-0307727 ครับ ***

#โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
#SC
#รักพระหฤทัยเชียงใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) ตะลึง!! เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม 281 ราย คาดจะมีเพิ่มถึง 1,000 คน ชี้ผู้สัมผัสอาจมีถึง 7,000 คน
เชียงใหม่ประกาศยกเลิก 5 งาน ไหว้สา ทำบุญ บวงสรวง ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบช่วงสงกรานต์
กองพลทหาราบที่ 7 เร่งสนับสนุนเตียงรักษาผู้ติดโควิด เชียงใหม่พุ่ง 381 คนแล้ว ตั้งเป้าเตรียมเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง
(คลิป) สมศักดิ์ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ วางเป้ายึดทรัพย์ 6 พันล้านตัดตอนเครือข่ายยาทั่วประเทศ
มาเชียงใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ตาม (ศ.ข.ฉ.ก) 32/2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยติดโควิด-19 แล้ว 280 เตียง หลังจากมียอดผู้ป่วยพุ่ง 47 รายใน 4 วัน